Væske/vann

Også kalt bergvarmepumper – tar i bruk solvarme som lagres i fjellet for å varme opp boligen.

Åndheim Kulde AS er sertifisert leverandør av NIBE væske/vann varmepumper. En bergsikker investering.

For mer info om produktene trykk på logoen over.

Bergvarmepumpe

En væske/vann løsning egner seg godt for anlegg med stort effektbehov. En bergvarme varmepumpe sørger for tilførsel av varmt tappevann og varme gulv/radiatorer uansett temperatur utendørs. Om sommeren har man også muligheter for «gratis» kjøling. NIBE leverer anlegg med avanserte regulatorer som ordner seg selv samt med mulighet for full overvåkning via web og mobil.

Service og vedlikehold
Vi utfører service og vedlikehold på alle væske/vann systemer. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.