Bytte vare kjøpt i nettbutikk

Byttet må avklares med oss via e-post (torstein@andheimkulde.no) før evt. montering har funnet sted. Etter montering er det ikke mulig å bytte produktet.

Ved bruk av bytterett i forkant av montering må varen være ubrukt, og merkelapper kan ikke være fjernet fra produktet.

Returnere bestilling i butikk kjøpt i nettbutikk

Hvis det er ønskelig å heve et kjøp gjort i vår nettbutikk, kan bestillingen leveres i vår butikk eller sendes til oss via følgende adresse:

Åndheim Kulde AS,
Selsvegen 133, 2670 Otta

Så snart vi har mottatt din retur vil den behandles. Ved godkjent retur vil pengene refunderes til betalingskort ved kjøp eller ved kjøp via Klarna vil vi endre din Klarna-faktura. Klarna sender ikke ut ny faktura, men korrigerer den som foreligger.

Reklamasjon

Dersom det oppdages feil eller mangler på et produkt kjøpt gjennom Åndheim Kuldes nettbutikk må kjøper innen rimelig tid gi Åndheim Kulde beskjed om dette via e-post eller telefon. Ved godkjent reklamasjon vil vi utbedre feilen, levere tilsvarende produkt eller refundere kostnadene tilbake til din konto.

Angrerett

Angrerettloven fra 2014 gjelder ved alle kjøp forbrukere foretar i Åndheim Kuldes nettbutikk. Hos oss vil kjøperen motta angrerettsskjema sammen med ordrebekreftelsen på e-post. Angrefristen utløper etter 14 dager etter den dagen kjøperen har mottatt varene. Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Eventuelle monterings– og demonteringskostnader vil da tilkomme.

Etter dagens angrerettlov av 2014 er angrefristen på 12 mnd dersom kjøperen ikke har mottatt opplysning om at det foreligger angrerett og et standardisert angreskjema. Hvis Åndheim Kulde sørger for at denne opplysningen vil bli gitt i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene, jf. angrerettloven § 21 jf. § 8 første ledd bokstav h.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.

Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort, jf. angrl § 25. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Åndheim Kulde er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Åndheim Kulde har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Ved bruk av angrerett må varen være ubrukt, og merkelapper (hang-tags f.eks) må ikke være fjernet fra produktet. Brukes angreretten på varer som er betalt med rabattkupong/rabattkode/rabaterte gavekort, er det beløpet du har betalt for varen og ikke varens salgspris, som refunderes. Ved retur og benyttelse av angrerett kan man altså ikke få refundert et høyere beløp enn det man har betalt for varen.

Ved kredittkortkjøp vil du få pengene refundert direkte til din konto for varer som er sendt i retur. Har du mottatt faktura trekker du fra beløpet for varen(e) på den mottatte fakturaen selv, da du ikke vil få tilsendt ny faktura.