Åndheim Kulde som leverandør av oppvarming for E.A. Smith på Kvam

God kartlegging av eksisterende og aktuelle anlegg

Daglig leder i Åndheim Kulde, Torstein Heggestuen, forteller det ble satt i gang en kartleggingsprosess for å finne ut hvilke alternativer som var aktuelle for dette bygget. Opprinnelig oppvarming var bestående av gamle, utdaterte oljefyringsanlegg.

– Vi sjekket opp med driftere av bygget fra tidligere eier og det ble opplyst om et årlig oljeforbruk på ca 150 m3. I tillegg var det tidligere mye prosessvarme tilgjengelig i bygget som nå var fjernet. Ut fra dette ble det beregnet et effektbehov på ca 900 kW og et energibehov på 1 300 000 kWh.

Væske/vann-system fra Nibe

Det ble foretatt beregninger både på luft/vann-løsning og væske/vann, og med et så stort oppvarmingsbehov ble det mest aktuelt med væske/vann.

– Beregningene våre viste at et væske/vann-system med seks Nibe F1345-60 maskiner var den beste løsningen. Dette systemet ville gi en besparelse på nærmere 890 000 kWh i året, mot å bruke olje eller strøm til oppvarming, forklarer Bjørn Kyrre Vang, som har vært servicetekniker på stedet.

Oppvarming fra grunnvann

I tillegg til varmepumpene ble det brukt en el-kjel som spisslast for varmesentralen. El-kjelen bidrar ved behov når det er lave utetemperaturer og ved eventuelle feil på anlegget.

– Energidekningsgraden på varmepumpene er beregnet til hele 90 %, så mye el-kjel skal det ikke være behov for, forklarer Vang.

Varmepumpene henter varme fra grunnvannet, Gudbrandsdal Brønnboring har boret to grunnvannsbrønner på  ca 25 meter. Disse er dimensjonert for å kunne pumpe opp 89 m3/h. Dette vannet holder jevnt ca  4-5 °C, og blir pumpet inn på varmesentralen. Inne her veksles dette vannet mot varmepumpene via en stor plateveksler. Vannet blir så ført ut igjen og dumpet ned i tre dumpebrønner i grunnen utenfor fabrikk hallen.

Vannbehandling

 Varmeanlegget har også vannbehandling installert for at det skal vare i mange år. Riktig vannkvalitet på sånne system er viktig, sier Torstein Heggestuen. Åndheim Kulde er Kompa-sertifisert partner.

– Dette betyr at vi har flere teknikere som er kurset og har fått opplæring på vannbehandling av lukkede anlegg.  Vannbehandlingsanlegget på dette anlegget består av et CMX kombifilter som fjerner både partikler og magnetitt, samt at varmeanlegget er tilsatt inhibitor som sørger for sunn vannkvalitet, forteller han.

Industriviftekonvektorer i alle haller

Bjørn Kyrre kan også meddele de valgte å gå for industriviftekonvektorer i alle haller. – Alle hallene har stor takhøyde og det er mye luft som skal flyttes på og varmes opp. Disse Volcane-konvektorene er meget fleksible med tanke på montering både i taket og på vegger. De har lang kastelengde på lufta og er stillegående. Disse ble så koblet opp med en varmekurs pr. hall. Romstyring i hallen sørger for riktig pådrag på sirkulasjonspumper ut på hver kurs og gir en stabil innetemperatur uavhengig av utetemperaturen.

Gode samarbeidspartnere

E.A. Smith kjenner sitt ansvar og jobber konkret og aktivt for å redusere utslipp og finne bærekraftige løsninger med reell effekt, både lokalt og globalt.

– Med et krav til at sine leverandører også står for de samme verdiene, samt de er bevisste på å bruke lokale entreprenører, er vi glade for å være med på laget, smiler en stolt daglig leder.

– Underveis i hele prosessen har vi hatt et godt samarbeid og god kommunikasjon med de andre leverandørene, blant annet Minel som elektrikere og Gudbrandsdalen Brønnboring som brønnborere. Dette har bidratt til et supert gjennomført prosjekt fra og for alle parter, skryter Heggestuen avslutningsvis.

World Cup Kvitfjell vinterkonkurranse Åndheim Kulde
Fakta
E.A.Smith Kvam oppvarming fra Åndheim Kulde
E.A. Smith sponplatefabrikken på Kvam, varme og ventilasjon levert av Åndheim Kulde
Servicetekniker Bjørn Kyrre Vang og daglig leder Torstein Heggestuen i Åndheim Kulde som står bak Innlandet Propanservice.
E.A. Smith sponplatefabrikken på Kvam, varme og ventilasjon levert av Åndheim Kulde
E.A. Smith sponplatefabrikken på Kvam, varme og ventilasjon levert av Åndheim Kulde
Åndheim Kulde Innlandet Propanservice

Prosjekter

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat

Kontakt oss for ytterligere spørsmål

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Handlekurv
Skroll til toppen