Propanservice

Ønsker du befaring for å se på hvilke muligheter som finnes for deg med de ulike serviceavtalene vi har? Åndheim Kulde har lokaler i både Ringebu og på Otta, og vi tilbyr gratis og uforpliktende befaring innad i Innlandet og Gudbrandsdalen.

Like viktig som å montere nye anlegg, er ettersyn, service og vedlikehold på eksisterende anlegg. Uten jevnlig og korrekt utført service vil ingen anlegg fungere optimalt over tid, og man sitter igjen med reduserte effekter og i verste fall defekte anlegg. Vi utfører all slags forebyggende service. Dette vil gi deg som kunde et anlegg som fungerer i hele sin levetid og som gir optimal varme- eller kjøleeffekt året rundt.

Ved å fylle ut skjemaet nedenfor kan du bestille service av gassanlegget ditt. Du kan få årlige avtaler, eller kontinuerlig ved behov.
Åndheim Kulde Innlandet Propanservice
Åndheim Kulde Innlandet Propanservice

Service

Én gang årlig

Service med Innlandet propanservice

Servicen skal gjennomføres én gang årlig i henhold til Norsk Gassnorm og DSBs lovverk gjeldende gassanlegg. Servicen innebærer utfylling av rapport som sendes inn etter avsluttet kontrollservice. Kunden har selv ansvaret for oppfølging av avtalen i henhold til egen HMS.
NB: Serviceavtalen fritar ikke kunden for daglig ettersyn av anlegget.
Kunden er ansvarlig for melding ved endringer av mengde og ansvarshavende til lokalt brannvesen eller Innlandet Propanservice v/ Åndheim Kulde AS.

Service

Fyll ut skjemaet for å få utført service.

Handlekurv
Skroll til toppen