Uncategorized

Toshiba signatur varmepumpe fra Åndheim Kulde

Hvordan vedlikeholde varmepumpa di?

Like viktig som å investere i og montere ny og funksjonell varmepumpe, er ettersyn, service og vedlikehold. Uten jevnlig og korrekt utført service vil ingen varme- og kjøleanlegg fungere optimalt over tid, og man sitter igjen med redusert økonomisk og energieffektiv drift og i verste fall defekte funksjonaliteter. Det er mye du kan gjøre selv for å vedlikeholde god drift av varmepumpa di.

Hvordan vedlikeholde varmepumpa di? Read More »

Åndheim Kulde Innlandet Propanservice

Propan- og gassanlegg fra Åndheim Kulde og Innlandet Propanservice​

Innlandet Propanservice tilbyr komplette gassanlegg for propan, og utfører service, drift, vedlikehold og systematisk tilstandskontroll på gassanlegg. Like viktig som å montere nye anlegg, er ettersyn, service og vedlikehold på eksisterende anlegg,
Uten jevnlig og korrekt utført service vil ingen anlegg fungere optimalt over tid, og man sitter igjen med reduserte effekter og i verste fall defekte anlegg.

Propan- og gassanlegg fra Åndheim Kulde og Innlandet Propanservice​ Read More »

E.A.Smith Kvam oppvarming fra Åndheim Kulde

Åndheim Kulde som leverandør av oppvarming for E.A. Smith på Kvam

E.A. Smith er Norges eneste og komplette leverandør av stål, metall, armering, byggevarer og trelast. I 2022 skulle den gamle fabrikkhallen på Kvam pusses opp, og Åndheim Kulde var et naturlig valg for leverandør av oppvarming i den 7000 m2 store hallen. Her blir det produksjon av treelementer, og anlegget krever et effektbehov på hele 900 kW og et energibehov på 1 300 000 kWh.

Åndheim Kulde som leverandør av oppvarming for E.A. Smith på Kvam Read More »

Toshiba signatur varmepumpe fra Åndheim Kulde

Hvorfor installere varmepumpe?

Ved anskaffelse av varmepumpe reduseres strømforbruket med inntil 60 % av forbruket. Nyere varmepumper er også mer energieffektive enn eldre modeller. I Norge er det en kjensgjerning at vi har kalde temperaturer store deler av året. De fleste varmepumpene som selges i dag tåler godt å yte maksimalt ved temperaturer under 20 minusgrader. En investering i varmepumpe kan være spart inn etter kun få år.

Hvorfor installere varmepumpe? Read More »

Handlekurv
Skroll til toppen